DDS i Sudan

 

Det Danske Spejderkorps har siden midten af 1970’erne været involveret i udviklingsarbejde i bl.a.  Sudan med opbygningen af en kyllingefarm i nord (nær Khartoum) og en grøntsagsfarm i det sydlige Sudan (nær Juba) sammen de sudanesiske spejderkorps. DDS var den drivende kraft bag etableringen af de to farme, udviklingen af ledertræning indenfor korpsene, iværksættelse af en lærlingeuddannelse i syd samt et fremadrettet arbejde især på grøntsagsfarmen. Aktiviteterne blev finansieret af Danida, frivillig arbejdskraft, indsamlinger i DDS samt bidrag fra mange private og fonde. Alt gik desværre i stå ved den lange borgerkrig i Sudan, og det har ikke været muligt for DDS at følge op på situationen før nu. 

Sydsudan blev nemlig selvstændigt i juli 2011 – og herefter har vi genoptaget kontakten med spejderne. Et hold på ni personer fra DDS drog i påsken 2013 til grøntsagsfarmen i Rejaf for at sammen med de sydsudanesiske spejdere at undersøge muligheden for et fremtidigt samarbejde. Forskellige arbejdsgrupper er nu etableret – og vi arbejder hen imod, at Sydsudan kan blive samarbejdsland for DDS.

 

 

Udstillingen viser et udsnit af det arbejde, der foregik i 70’erne og 80’erne - eksempelvis et antal ekspeditioner med mange deltagere fra Danmark samt spiralpumpen, som blev udviklet, bygget – og også videresolgt til andre. Pumpen sørgede for vanding af markerne – og dannede grundlag for dyrkning af grøntsager til salg. Udstillingen viser også fotos fra påskens tur – se bl.a. hvor store træerne, som vi plantede sidst i 70’erne, er blevet!