1. februar 2016 slog vi dørene op for vores nye særudstilling om Spejderefterskolerne i Korinth og Brejning. Udstillingen er i 2018 afløst af en udstilling om SPEJDERGREJ - FØR OG NU.

Den tidligere udstilling viste mange spændende effekter og historier fra de to skolers mangeårige virke, lige fra skolen i Korinth åbnede i 1922 til i dag, hvor der er to moderne efterskoler.

I begyndelsen var skolen i Korinth en husholdningsskole i Det Danske Pigespejderkorps, og derfor selvfølgelig kun for piger. I 1997 kom Brejning til, og fik en kanonstart, med mange elever - og har nu også mange elever med særlige behov. I dag bygger begge skoler på helt moderne pædagogiske principper, og begge skoler viser klart deres rødder i Det Danske Spejderkorps.