Søspejderne igennem 100 år

Danske Søspejdere i 100 år - sand mellem tæerne og mågeskrig!
Starten gik i forbindelse med spejdernes tur hjem fra De 5. Olympiske Lege i Stockholm i 1912.

Her havde spejderne lavet opvisning sammen med spejdere fra andre lande. Med stor succes!
På sejlturen hjem blev der undervist i navigation,og spejderne fik lov til at komme op på broen for at styre skibet, "Drottning Sophia".

Interessen for søen blev vakt, og ved hjemkomsten startede nogle af spejderne på Friluftsgymnasiet I Hellerup Søspejderne sammen med kaptajn K.V. Høyer.

Museet har materiale, som viser glimt fra søspejdernes liv gennem 100 år.

 

Aalborg- og Svendborg jolle foran museet