Velkommen til DDS Spejdermuseets hjemmeside

                                                                                      

 SPEJDERMUSEETS UDSTILLING ER PAKKET NED 

Korpsledelsen besluttede i 2018, at museet skulle flytte væk fra Holmen, og at der i forlængelse heraf skal ses på mulighederne for at finde en digital løsningsmodel. 

En model der i givet fald kan tilbyde en bredere adgang til spejderhistorien og med målet også at kunne nå ud til flere interesserede.

Er du interesseret i vores digitale historie: Gå ind på historisksamling.dk 

Det er hensigten at forsøge at skaffe museumslokaler et andet sted og forsøge at skaffe alternativ finansiering.

Udstillingen er nu pakket ned og opbevares i en container hos Spejder Sport i Værløse.

Museets ledelse ønsker at fortsætte driften uden for Holmen og leder nu på højtryk efter egnede lokaler. 

Vi har dannet en ny spejderforening i Gentofte kommune, som vil kunne søge lån af lokaler i kommunen. Foreningen hedder: Spejderliv før og nu.

I mellemtiden bevares museets arkivfunktion på 1. sal i museumsbygningen på Holmen

Maill-henvendelser om spejderrelaterede emner vil fortsat blive søgt besvaret.

Skriv på: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Det vil også være muligt at aflevere effekter til arkivet. Disse kan afleveres på korpskontoret, Arsenalvej 10, 1436 kbh.

 

 

ooo000ooo