Velkommen til DDS Spejdermuseets hjemmeside

                                                                                :O:

                                       SPEJDERMUSEETS UDSTILLING ER PAKKET NED 

                 Korpsledelsen har besluttet, at museet skal flytte væk fra Holmen, og at der i forlængelse heraf                                   skal kikkes på mulighederne for at finde en digital løsningsmodel. En model der i givet fald kan                                tilbyde en bredere adgang til spejderhistorien og med målet også at kunne nå ud til flere interesserede.    

         Det er hensigten at forsøge at skaffe museumslokaler et andet sted og forsøge at skaffe alternativ finansiering.

                                Udstillingen er nu pakket ned og opbevares i foreløbig 2 år hos Spejder Sport.

                                    Museets ledelse ønsker at fortsætte driften uden for Holmen og

                                                 leder nu på højtryk efter egnede lokaler. 

                        I mellemtiden bevares museets arkivfunktion på 1. sal i museumsbygningen på Holmen

                          Det vil fortsat være muligt at søge i museets database, SARA, og maill-henvendelser om

                                          spejder relaterede emner vil fortsat blive søgt besvaret.

 

ooo000ooo