Søg i museets samling

Spejdermuseet har - ud over de udstillede genstande - et meget stort arkiv, som rummer mange forskellige genstande i form af dagbøger, dokumenter, udgivelser m.v. samt en omfattende samling af fotografier, CD, DVD, Video og film. Disse genstande er registreret i arkivsystemet SARA.

Således kommer du ind i SARA:

Adresse: https://sara.slks.dk/

Username:   DDSarkiv

Password: Gæst+Arkiv

Når i er kommet ind i SARA, så er her vejledningen:

Ude til venstre: Pinden søg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste billede søg: Sager. Klik på Ok

 

Det relevante felt udfyldes. Det vil oftes være ”Beskrivelse” (der kan trunkeres med *). Klik på Find.

Kender I sagens nummer, så op i sagsnummer f.eks. L  0150 ( Husk mellemrum ). Der kan evt. søges på hele området ved f.eks. at skrive L ****.

ALTID stort bogstav, og fire cifre/trunkeringer (Afkortning af søge ordet og i stedet bruge specialtegn).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ser I resultatlisten til venstre og i højre side (”Detaljer om posten”) finder I detaljerne om de enkelte resultater/poster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Venstre side af resultatvinduet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Højre side af resultatvinduet.

I det nederste felt: Sagsnoter har I hvor materialet er placeret eller opbevares.

(Nogle gange, skal der bruges en af de små piletaster for at åbne feltet).

I kan søge igen ved at trykke på Søg på samme måde som i starten af guiden. Husk at slette eventuelle ord i ”Betegnelse”/”Beskrivelse”. Felterne skal være tomme, ved den næste søgning. Dette gøres ved at klikke på ryd.

Hvis der er billeder i posten:

Til visse poster (især standere) er der billeder.

Hvis der er et billede, så kan I se en miniature af billedet i kolonne yderst til højre (Mediefil, jf. Figur 1).

For at se billedet i stort format skal I klikke på filmstrimlen oppe til højre i det mørke felt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Filmstrimlen findes øverst til højre mellem pilen med to spidser og globussen.

Billedet kommer så nederst i posten til højre.

Når i har fundet det i søgte, og vil ud:

Tryk på konto og Log ud